El nostre equip

Missió

La missió de Vila Universitària és facilitar la residència a la comunitat universitària de la UAB oferint serveis d’allotjament de qualitat i afavorint, a més, el seu desenvolupament formatiu i la seva integració en l’entorn universitari.

El model de gestió de Vila Universitària aspira a l’optimització dels recursos mitjançant una organització eficient i un seguiment rigorós de la seva aplicació. Es tracta de l’explotació d’un servei públic amb una inequívoca orientació d’autosuficiència econòmica i un objectiu de retorn íntegre dels excedents dins del sistema públic universitari que l’ha promogut.

Equip humà Vila 2019

Equip Humà

Vila Universitària està format per un equip jove, dinàmic i proper, sempre disposat a donar un cop de mà.

Ens organitzem en diferents departaments:

Direcció: Maria Luz Pacheco

Administració: Josep Antón Arellano, Victòria Espallargas, Roser Ruiz.

Allotjament i atenció al resident: Nélida Falcó, Esther Cucala, Borja Ramos, Cristina Vioque, Ania Torrell, Carmen Gonzàlez, Oscar Jiménez, Raquel Jiménez, Raquel Muñoz, Albert Roca.

Comunicació, promoció i Programa Delegat de bloc i Becaris: Alexandra Fumanal

Gestió comercial i serveis: Esperança Lleixà

Informàtica: Jhonney Caicedo

Manteniment: Francesca Hernandez, Alberto Hinojosa, Gemma Garcia, Antonio Polonio, Carlos Ruiz, José Sànchez.